سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دلتنگم ...

لبخند دروغکی چرا….؟؟
خوب نیستم . . .
مثل قرصی که نیمه شب ، بدون اب گیر می کند.
گیر کرده ام در گلوی زندگی . . .!!!
کاش می توانستم راحت حرف بزنم . . .
چیزی بگویم از دلتنگی
میان ادم های این اتاق مجازی
فقط می گویم دلتنگم
این سکوت را دوست دارم
لال بودن را ترجیح میدهم ، وقتی کسی نیست عمق درد پنهان شده در حرفهایم
را حس کند…


تورا دوست دارم ...

تو را دوست دارم

بیشتر از نوشتن آخرین سطر مشق های مدرسه

بیشتر از تقلب در امتحان

حتی بیشتر از بستنی قیفی های قدیم

و پفکهای طعم پنیر

تو را بیشتر از توپ های پلاستیکی

کوچه های خاکی... 

این را که میدانی چقدر بود


بخدا تو را از خواب نرسیده به صبح

هم بیشتر دوست دارم

بیشتر از #صبحهای_جمعه، عصرهای لواشک و آلوچه

تو را از زنگهای تفریح هم بیشتر دوست دارم


بیشتر از خیلی بیشتر از زیاد

من تو را یک عالمه دوست دارم...


دیگر امکانات


پارس تولز ابزار وب